Welcome to Tongli Lake View Hotel Suzhou!
No. 8 Jiulihu Road, Tongli Town, Wujiang District, Suzhou, China

008620-8600 9099 (CouponCode:11655) (Reserve)

Tongli Lake View Hotel Suzhou reserve:008620-8600 9099 (CouponCode:11655) (Busy or no answer, online booking please!) | Meetings

Catering Entertainment:0512-63337888 | Address: No. 8 Jiulihu Road, Tongli Town, Wujiang District, Suzhou, China

苏州同里湖大饭店Tongli Lake View Hotel Suzhou Sitemap